privacyverklaring

Bij Aquatime respecteren wij uw privacy. Wanneer u beroep doet op onze diensten, deelt u persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om vertrouwen op te bouwen door u te verzekeren dat wij zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Meer informatie omtrent de behandeling van uw gegevens kan u lezen in deze privacyverklaring. Indien u echter nog bijkomende vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij beantwoorden uw vragen met veel plezier!

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen enkel de persoonsgegevens die nodig zijn om onze diensten te verlenen, zoals naam, adres en contactgegevens.

U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel
mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies. Met behulp van cookies kan het
gebruik van de website sneller en efficiënter verlopen. Zij kunnen uw computer of de bestanden erop niet beschadigen. Deze functionele cookies verzamelen voornamelijk informatie over bepaalde voorkeuren (taalkeuze, de gebruikte browser, IP-adres,…).

U kunt die cookies altijd weigeren via de instellingen van uw browser. Als u dat doet, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt? 

De persoonsgegevens die u met ons deelt worden gebruikt om met u te communiceren en een overeenkomst te sluiten. We gebruiken de gegevens enkel wanneer ze noodzakelijk zijn. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens beroepen wij steeds op uw toestemming.

Omdat wij uw privacy erg belangrijk vinden, zullen wij deze steeds respecteren. We delen uw persoonsgegevens enkel met uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De persoonsgegevens die we verwerken voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Wat zijn uw rechten?

Als klant heeft u te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens. Indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ze (laten) verbeteren. 

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens op eender welk moment te laten verwijderen, de verwerking ervan te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.